Qmatic QWebbook
page-title here

Locația

Serviciu

Adresa

Copii

Data

Ora

Serviciu

Locația

Data

Ora

IDNP

Nume

Prenume

Email

Confirmați Email

Nr. tel.

Data nașterii

Comentarii

Notificare SMS Email

Prin apăsarea butonului ”Programează-te”

  • Declar pe propria răspundere că datele completate în forma prezentată privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie o infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.
  • Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale.
  • Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date.
  • Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile cu privire la comanda serviciului.

<<

Nume

Prenume

IDNP

Email

Nr. tel.

<<
Selectați Data Ora Locația Serviciu
Confirmarea înscrierii.

Stimate solicitant

Rugăm să păstrați detaliile programării (indicate mai jos) până la vizitarea Centrului Multifuncțional. La momentul sosirii la Centrul Multifuncțional Vă rugăm sa introduceți ”Codul programării” la terminalul de autodeservire prin accesarea butonului ”Programarea prealabilă” sau să vă apropiați la Biroul de informații pentru confirmarea vizitei și eliberarea tichetului.Sistemul informațional ”Rând electronic” va efectua chemarea tichetului în dependență de disponibilitatea operatorilor, imediat după ora programării.

Atenție!!! Programarea prealabilă este valabilă 15 de minute după ora programării.În cazul dacă, Dvs., din careva motive, ați întârziat la vizitarea subdiviziunii teritoriale și ați introdus Codul programării cu 15 de minute după ora indicată, programarea prealabilă se consideră nevalabilă. În acest caz, puteți beneficia de o programare nouă sau sistemul informațional va elibera un tichet cu un număr consecutiv pentru serviciul solicitat.

Programarea la servicii asigură accesul în afara rîndului de așteptare, conform timpului programării, doar pentru întocmirea comenzii - etapa inițială a procesului de prestare a serviciului, dar nu și pentru etapele ulterioare (achitarea serviciului, preluarea imaginii grafice etc.).

Client

Copii

Serviciu

Locația

Data

Ora

Comentarii

Codul rezervării

CheckSum

Client
Serviciu
Locația
Data
Ora
<<
<<
Nu Da