Qmatic QWebbook
page-title here

Locația

Serviciu

Adresa

Copii

Data

Ora

Serviciu

Locația

Data

Ora

IDNP

Nume

Prenume

Email

Confirmați Email

Nr. tel.

Comentarii

Notificare SMS Email

Prin apăsarea butonului ”Programează-te”

  • Declar pe propria răspundere că datele completate în forma prezentată privind identitatea mea sunt reale şi cunosc că declararea necorespunzătoare a adevărului constituie o infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.
  • Am luat cunoştinţă de prevederile legislaţiei Republicii Moldova în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi accept prelucrarea datelor personale.
  • Cunosc scopul, destinaţia, volumul datelor personale prelucrate şi condiţiile de acces la aceste date.
  • Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile cu privire la comanda serviciului.

<<

Nume

Prenume

IDNP

Email

Nr. tel.

<<
Selectați Data Ora Locația Serviciu
Confirmarea înscrierii a fost trimisă pe email indicat de D-ră.

Stimate solicitant

Confirmarea programării a fost remisă pe e-mail-ul indicat de Dvs. cu detaliile programării prealabile la serviciile prestate de către ASP. Rugăm să păstrați mesajul respectiv până la vizitarea subdiviziunii teritoriale. La sosirea în subdiviziunea teritorială, Vă rugăm sa introduceți „Codul programării” la terminalul de autodeservire prin accesarea butonului „Programare” sau să Vă apropiați la Biroul de informații și secretariat pentru confirmarea vizitei și eliberarea tichetului de deservire (nu mai devreme de 10 minute de ora programării). Sistemul informațional „Rând electronic” va efectua chemarea tichetului în funcție de disponibilitatea operatorilor, imediat după ora programării.

Atenție!!! Programarea prealabilă este valabilă timp de 15 minute după ora programării. În caz dacă Dvs., din careva motive, ați întârziat și ați introdus Codul programării cu 15 minute după ora indicată în Confirmare programării, programarea prealabilă se consideră nevalabilă. În acest caz, puteți beneficia de o nouă programare sau vi se va elibera un tichet cu numărul consecutiv pentru serviciul solicitat.

Client

Copii

Serviciu

Locația

Data

Ora

Comentarii

Codul rezervării

Client
Serviciu
Locația
Data
Ora
<<
<<
Nu Da